Preuzimanje

Ovde možete preuzeti uputstva, tehničku dokumentaciju i softver za Geneko fiskalne kase, štampače i GPRS terminale.

SuperCash Economic:

 • Uputstvo za korišćenje fiskalne kase, PDF 2,2 MB
 • Prospekt, PDF 1,8 MB
 • Uverenje o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase SuperCash Economic, PDF 249KB
 • Uverenje o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalne kase SuperCash Economic, PDF 184KB

SuperCash S:

 • Uputstvo za korišćenje fiskalne kase, PDF 2,2 MB
 • Prospekt, PDF 538KB
 • Uverenje o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase SuperCash S, PDF 161KB
 • Uverenje o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalne kase SuperCash S, PDF 102KB

FiscalPrint FP200PJ:

 • Uputstvo za korišćenje, PDF 413KB
 • Prospekt, PDF 1,29MB
 • Uverenje o ispunjenosti propisanih tehničkih i funkionalnih karakteristika fiskalnog štampača FiscalPrint FP200PJ, PDF 165KB
 • CE izjava o usklađenosti, PDF, 42KB

Geneko Mini:

Geneko Maxi:

Geneko Royal FCA:

GPRS terminali Spark:

Dokumenta za fiskalizaciju:

 • Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za fiskalizaciju, PDF, 403KB
 • Zahtev za fiskalizaciju – defiskalizaciju, PDF, 527KB
 • Izjava da preduzeće nije u sistemu PDV-a, PDF, 10KB
 • Ugovor o korišćenju usluge Korporativni pristup, PDF, 419MB
 • Specifikacija servisa za korporativni pristup, PDF, 835MB
 • Zahtev za zaključenje ugovora za uslugu Korporativni pristup – fiskalne kase, PDF, 548KB

Dokumentacija za partnere:

Programi za fiskalne uređaje

Za korisnike fiskalnih uređaja Geneko proizvođač je obezbedio besplatne aplikativne i komunikacione programe koji omogućavaju unos artikala u kasu, lakše generisanje izveštaja o prometu, menjanje podataka smeštenih u memoriji kase, kao i povezivanje postojećih softverskih rešenja instaliranih na računaru korisnika sa fiskalnim uređajem. Programe možete preuzeti sa sajta Geneka:

Program SuperCash Tools je namenjen za rad sa Geneko SuperCash S fiskalnom kasom kako bi olakšao izmenu podataka smeštenih u memoriji kase. Uz pomoć ovog programa možete menjati podatke o: artiklima, poreskim stopama, zaglavlju, reklamnim porukama, odeljenjima, kasirima, prometima… Pored ovih informacija, program omogućava i čitanje podataka o prometima po artiklima, satima, kasirima i odeljenjima. Komunikacija između kase i računara se obavlja putem serijskog (RS232) porta.
Preuzmi softver za fiskalne kase Supercash sa Geneko websajta
FPLink je program za komunikaciju sa FP200 i SuperCash fiskalnim printerima preko tekstualnih fajlova, ili kako se često naziva TXT drajver. Služi da se već gotova softverska rešenja prilagode radu sa Geneko fiskalnim printerima na najlakši i najbrži način. Komande i odgovori su fajlovi u tekstualnom formatu veoma laki za implementaciju. Program se jednom podesi i radi u pozadini, pri čemu održava konstantnu komunikaciju sa fiskalnim štampačem i obaveštava o eventualnim problemima.
Preuzmi softver za fiskalne štampače sa Geneko websajta
Program koristi SuperCash kasu kao fiskalni printer i omogućava osnovnu funkcionalnost štampe fiskalnih računa. Prednosti rada preko programa u odnosu na rad preko tastature kase: brza i lakša pretraga artikala (po nazivu, sifri ili barkodu), kontrola fiskalnog računa pre štampe, lakše ažuriranje artikala, učitavanje i snimanje artikala u fajlove različitih formata, štampanje dnevnih izveštaja, preseka stanja i periodičnih izveštaja pritiskom na dugme, štampanje dnevnog prometa artikala…
Preuzmi softver za SuperCash štampač sa Geneko websajta
Spark sistem omogućava bežično povezivanje fiskalnih uređaja sa centralnim računarom korisnika, odnosno automatsko upravljanje i kontrolu fiskalnih kasa i štampača s jednog mesta. Ovaj sistem rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u veliki broj uređaja koji se nalaze na udaljenim prodajnim mestima. Sistem je zasnovan na Spark GPRS terminalu koji omogućava prenos podataka preko GSM mreže korišćenjem GPRS servisa (General packet radio service). Sistem je prvenstveno namenjen velikim i srednjim maloprodajnim preduzećima, ali ga može primeniti svako ko želi da unapredi svoje poslovanje i kvalitet prodajne usluge.
Preuzmi softver za centralizovano upravljanje sa Geneko websajta