Fiskalni štampači Geneko

Geneko fiskalni štampači namenjeni su svim tipovima prodajnih mesta koja za izdavanje računa koriste računar ili POS sistem. U uređaje je integrisan GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Štampači su bazirani na termalnoj tehnologiji. Ugrađeni konektori omogućavaju komunikaciju sa računarom i priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i drugih uređaja.

Postoje dva modela štampača:

FP200PJFiscalPrint FP200PJ je dvostanični fiskalni štampač baziran na termalnoj tehnologiji. Namenjen je svim tipovima prodajnih mesta koji koriste računar ili POS sistem. Eternet priključak omogućava brzu komunikaciju i podržava štampanje računa sa više prodajnih mesta. Uređaj koristi integrisani GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom i priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i drugih uređaja.
Više o FP200PJ fiskalnom štampaču na Geneko websajtu
SuperCash SSuperCash S je dvostanični fiskalni štampač baziran na istoimenoj fiskalnoj kasi koja dobija funkcionalnost fiskalnog štampača prebacivanjem kase u režim rada fiskalnog štampača. Namenjen je svim tipovima prodajnih mesta koji koriste računar ili POS sistem. Uređaj koristi integrisani GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave i, po potrebi, serverom korisnika. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom i priključivanje bar kod čitača, fioke za novac i drugih uređaja.
Više o SuperCash S fiskalnom štampaču na Geneko websajtu

FP200PJ FiscalPrintSuperCash S