Tehnički pregled fiskalnih uređaja

Tehnički pregled fiskalne kase ili štampača treba obaviti jednom godišnje od dana fiskalizacije, odnosno 365 dana od dana poslednjeg tehničkog pregleda prema Zakonu o fiskalnim kasama.

Tehnički pregled je u interesu korisnika fiskalnog uređaja jer predstavlja preduslov za pouzdan i kvalitetan rad uređaja i dugi vek trajanja.

Kase Geneko SuperCash će upozoriti na sledeći tehnički pregled 15 dana pre isteka 365 dana od poslednjeg pregleda jer je u njihovoj fiskalnoj memoriji zapisan datum poslednjeg pregleda. Kako se datum pregleda bude bližio, tako će kase upozoravati korisnika porukom „Do isteka 15 dana“, „Do isteka 14 dana“ itd.

Tehnički pregled obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Proveravanje tehničke ispravnosti fiskalnog uređaja i kompletnosti sastavnih delova
 • Proveravanje sadržaja i čitljivost fiskalnih dokumenata
 • Detaljno čišćenje uređaja i podmazivanje zupčanika na štampačkim sklopovima
 • Kontrola i podešavanje tačnog vremena
 • Promena adrese po potrebi
 • Proveravanje frimware-a
 • Proveravanje ispravnosti GPRS terminala na zahtev stranke
 • Zapisivanje svih parametara testiranja uređaja u servisnu knjigu uređaja.

Servis Tehnika Oliveti izvršiće tehnički pregled u roku od 24 časa i obavestiti korisnika o stanju fiskalnog uređaja i GPRS terminala i, u slučaju potrebe, predložiti zamenu delova ili servis.

Korisnik treba doneti u servis sledeće:

 • Fiskalni uređaj sa ili bez integrisanog GPRS terminala
 • Servisnu knjižicu
 • Eksterni GPRS terminal ako korisnik ima primedbe na njegov rad.