Satelitsko praćenje vozila

Usluga satelitskog praćenja vozila

FMS ScreenshotMožemo ponuditi uslugu satelitskog praćenja kretanja i aktivnosti vozila, radnih mašina, vozača kao i kontrolu voznog parka 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje korišćenjem Fox FMS sistema uz mesečnu nadoknadu.
Za ispravno funkcionisanje ovog sistema neophodno je u vozilo instalirati jedan od AVL uređaja Fox u zavisnosti od želje korisnika.

Prednosti korišćenja Fox FMS sistema

  • Smanjenje troškova goriva i održavanja – praćenje vozila u realnomvremenu omogućava brzo reagovanje i izmenu plana prevoza što dovodi do smanjenja pređene kilometraže i manjih troškova goriva i održavanja.
  • Smanjenje rizika od krađe – celodnevni nadzor vozila smanjuje nenamensku upotrebu vozila i smanjuje rizik od krađe vozila.
  • Uvid u produktivnost – izveštaji o pre đenom putu, radnim satima i isporučenim narudžbinama podstiču povećanje produktivnost rada i poboljšanje radnih procesa.
  • Praćenje izvršenja isporuke – praćenje narudžbina i vremena isporuke pokazuju koliko su usluge kvalitetne i pouzdane. Ovi podaci se mogu deliti sa klijentima.
  • Unapređenje bezbednosti vožnje – izveštaji o opasnoj vožnji, održavanju vozila i radnim satima povećavaju bezbednost vožnje.
  • Usaglašenost sa propisima – podaci o radnim satima i privatnoj vožnji predstavljaju dokaz da je poslovanje u skladu sa propisima.
  • Integracija podataka – poslovni procesi se mogu poboljšati integracijom podataka dobijenih iz sistema za praćenje sa drugim aplikacijama koje se koristite u kompaniji.

Geneko AVL uređaji Fox

Geneko AVL (Automatic Vehicle Location) uređaji Fox daju mogućnost korisnicima da sa jednog mesta nadgledaju svoja vozila i građevinsku mehanizaciju, odnosno da lociraju i prate vozila (GPS/GLONASS praćenje), kontrolišu status uređaja u vozilu i važne događaje na vozilu.

AVL uređaji Fox omogućavaju unapređenje efikasnosti prevoza i kvaliteta usluga, smanjenje troškova i povećanje bezbednosti. Zahvaljujući primeni savremenih tehnologija i inovativnih rešenja, AVL uređaji Fox podržavaju upravljanje voznim parkom korišćenjem računara priključenog na Internet ili mobilnog telefona.

AVL FOX uređajiU ponudi su Easy, Lite i Advanced verzija Fox uređaja koje u potpunosti mogu zadovoljiti zahteve svih korisnika.

  • Fox Easy – Ekonomičan uređaj sa osnovnom funkcionalnošću za sve vrste korisnika.
  • Fox Lite – Uređaj namenjen za ličnu i profesionalnu upotrebu sa dodatnom funkcionalnošću.
  • Fox Advanced – Uređaj sa potpunom funkcionalnošću za klijente sa posebnim zahtevima.

Za dodatne informacije u vezi satelitskog praćenja vozila obratite nam se preko telefona 011/3972-543 ili e-mail-a: fms@teholi.co.rs.