Usluge za fiskalne uređaje

Za krajnje korisnike obezbedili smo obuku, tehničku podršku, održavanje i servisiranje, neophodne za efikasan i pouzdan rad fiskalnih uređaja. Za krajnje korisnike organizujemo fiskalizaciju uređaja u roku od dva radna dana, a za naše partnere – ovlašćene servise zamenu rezervnih delova.

Obuka za rad na fiskalnim uređajima
Za kupce Geneko fiskalnih uređaja organizujemo obuku za njihovo korišćenje.
Fiskalizacija i defiskalizacija
Potrebna dokumentacija
Tehnička podrška
Tehničku podršku pružamo preko telefona 3972-543 ili e-mail-a za:

SAZNAJ VIŠE O TEHNIČKOJ PODRŠCI

Tehnički pregled fiskalnih uređaja
Tehnički pregled fiskalne kase ili štampača treba obaviti jednom godišnje od dana fiskalizacije, odnosno 365 dana od poslednjeg tehničkog pregleda. Tehnički pregled predstavlja preduslov za pouzdan i kvalitetan rad uređaja i dugi vek trajanja.

SAZNAJ VIŠE O TEHNIČKOM PREGLEDU FISKALNIH UREĐAJA

Održavanje i servisiranje
Za održavanje i servisiranje u garantnom i vangarantnom roku obratite nam se preko telefona 011/2462-183 ili 011/3972-543 ili e-mail-a:

Dokumentacija za partnere